چهارشنبه 26 مهر 1396

سوابق مدیریتی و اجرایی:


عضو شورای مرکزی و مدير داخلی جهاد سازندگي شهرستان بابل


معاون فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان بابلسر

 

فرماندار شهرستان بابل

 

معاون آب و فاضلاب روستایی استان مازندران


مدير عامل آب و فاضلاب شرق استان تهران

 

مدير عامل آب و فاضلاب منطقه 6 تهران(شهر ری)

 

معاون هماهنگی امور شرکتها و پشتيباني آب و فاضلاب استان تهران

 
مدير عامل آب و فاضلاب تهران بزرگ

 

قائم مقام آب و فاضلاب استان تهران.

 

Portal Administration 0.078125 ITShomal.com