پنجشنبه 30 شهريور 1396

کارگران سربازان پرتلاش عرصه تولید وجهاد اقتصادی هستند

حسین نیازآذری فرماندار اسبق شهرستان بابل در دیدار با اعضای تشکیلات  خانه کارگر مازندران و جمع کثیری از کارگران با اعلام این مطلب افزود اسلام جایگاه ویژه ای برای کار کردن قائل است و حیات هر کشور به فرهنگ کار در آن کشور بستگی دارد...

کارگران سربازان پرتلاش عرصه تولید وجهاد اقتصادی وعامل مهم پیشرفت کشور هستندوحمایت از آنها ضروری است.
حسین نیاز آذری فرماندار اسبق شهرستان بابل در دیدار با اعضای  تشکیلات  خانه کارگر مازندران وجمع کثیری از کارگران  با اعلام این مطلب افزود: اسلام جایگاه ویژه ایی برای کار کردن قائل است وحیات هر کشور به فرهنگ کار در آن کشور بستگی دارد، وی نیروی کار را سرمایه  ارزشمند ملت ها دانسته و برتوانمندسازی کارگران وافزایش مهارتهای شغلی آنان تاکید کرد.
فعال سیاسی و اجرایی  کشور گفت : بدون باور به جایگاه کارگران نمی توانیم به اهداف سند چشم انداز توسعه برسیم  وجامعه  کارگری می تواند عامل تاثیر گذاری برای تداوم سازندگی کشور باشد وکارگران شریف  با تاسی از آرمان های امام راحل ومنویات مقام معظم  رهبری در صف اول جهادی اقتصادی قرار دارند.
مدیر عامل سابق آب وفاضلاب  پایتخت کشور در تبین چگونگی ثبات اقتصادی ، وارادت بی رویه را عامل  تضعیف کننده نیروی کار وتولید وبرهم زننده آرامش وامنیت کار گران دانست وگفت :برخی در کشور شعار عدالت مداری می دهند اما با  بی توجهی به صنعت داخلی و واردات بی رویه چرخ های تولید کشور را کند می کنند.
جهادگرسالهای دفاع مقدس با اشاره به سال جهاد اقتصادی  خاطر نشان ساخت :،کشور با کار وتلاش ساخته می شود نه با سخنرانی ولفاظی های احسا سی!. وی در همین زمینه گفت :در سالهای اول انقلاب ودوران دفاع مقدس با خلوص نیت وبرادرانه کار می کردیم وخدمت را عبادت می دانستیم اما امروزه بیشتر کار تبلیغاتی وشعاری می کنیم ودلمان را با افتتاح پروژهای کوچک خوش  کرده واز اقدامات زیربنایی غافل هستیم.!

فرماندار سابق بابل کارگران را عامل مهمی در چرخه تولید وسرمایه گذاری دانست وابراز امیدواری کرد با تعامل مناسب بین کارگران وکارفرما یان حقوق ومنافع دو ضلع  تولید حفظ وپایدار شود وخاطرنشان ساخت تشکل های کارگری مثل خانه کارگر می توانند در این عرصه نقش مهمی داشته باشند.
نیازآذری هرگونه اقدام در حمایت از کارگران را پشتیبانی از سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی  برشمرد وتامین نیاز های مادی ومعنوی  کارگران را ضروری دانست .وی  در همین حال حفظ شغل شاغلین  در مراکز صنعتی وتولیدی را کمتر از ایجاد شغل های جدید ندانست و افزودتوجه به معیشت وامنیت  کارگران  تضمین کننده چرخه تولید واقتصاد وحفظ نیروی کار عامل مهمی برای توسعه کشور است ،وی در ادامه  گفت مجلس شورای اسلامی باید  پشتوانه وحامی مطمن کارگران باشد وتدوین قوانین در راستای حفظ حقوق کارگران سوق پیدا نماید واین امر سلامت  وپایداری جامعه کارگری را بدنبال دارد.
قائم مقام سابق آبفای استان تهران  نقش جامعه کارگری را در مشارکت های سیاسی واجتماعی کشور مثل انتخابات حساس خواند وتحقق مطالبات جامعه کارگری را در گرو حضور فعالانه در پای صندوق های رای  که سرنوشت کشور در آن رقم می خورد اعلام کرد.وی همچنین اضافه نمود کارگران زحمتکش درطول انقلاب ودفاع مقدس وسایر عرصه های کشور پیشتازواهل بصیرت  بودند
شایان ذکر است در ابتدای این دیدار دریا بیگی رئیس "خانه کارگر مازندران" با طرح مشکلات،دغدغه ها ومطالبات جامعه کارگری خواستارتوجه بیشتر  مجلس شورای اسلامی ودولت  به این قشر بالنده کشور گردید، وی با تقدیر از رویکردهای  حمایت گرایانه برادرحسین نیاز آذری مدیر لایق وکار آمد نظام نسبت به منابع انسانی وکارگران، آمادگی جامعه کارگری را جهت حمایت از برنامه ها ی  ایشان اعلام کرد.


Portal Administration 0.0546875 ITShomal.com