شنبه 01 مهر 1396

اعلام حمایت تشکل های سیاسی از حاج حسین نیازآذری

تشکل های سیاسی - صنفی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ، مجمع متخصصین ایران ، جبهه فعالان دانشجویی پیرو خط امام و رهبری استان مازندران ، جبهه ایستادگی ایران اسلامی ، حزب چکاد آزاد اندیشان ، جبهه اتحاد برای پیشرفت بابل از کاندیداتوری حاج حسین نیاز آذری اعلام حمایت نموده اند. 


Portal Administration 0.0703125 ITShomal.com