جمعه 31 شهريور 1396

تقدیر وسپاس فراوان ازحضور مردم شریف شهرستان بابل در انتخابات مجلس شورای اسلامی

حضور حماسی و تاریخی مردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان بابل در انتخابات نهمین دورهی مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری در کارنامهی حماسه سازان  پیرو خط امام ورهبری ثبت نمودهاست. بدون شک این همایش شورانگیز، در دفتر خاطرات انقلاب ماندگار گردیده و همت متعهدانهی مردم بابل هرگز فراموش نخواهد شد.

همانگونه که در ایام پیش از انتخابات گفته بودم، دراین عرصه، مردم با هم رقابت میکنند و اکنون «مردم» پیروز میدان انتخابات هستند و کسی  در انتخابات شکست خورده نیست جز دشمنان انقلاب اسلامی.

خوشبختانه مهمترین بخش انتخابات که مشارکت حداکثری و حضوربابصیرت مردم در صحنه بود، بحمدالله محقق شد و ازاینبابت قلب مقام معظم رهبری، خانوادههای معظم شهداء و دوستداران انقلاب اسلامی در سراسر جهان شاد گشت.

اکنون که فصل رقابت به پایان رسیدهاست، تمام توانها باید به کاروتلاش و ساختن شهرمان معطوف شود و باید با همگرایی و وحدت، توسعهی متوازن را در شهرستان بزرگ بابل پیگیری نمائیم.

اینجانب ضمن تشکروسپاس مجدد از حضور حماسی اقشار مختلف مردم شریف در انتخابات، برخود واجب میدانم از ائمهی معزز جمعه وجماعات، احزاب، مجامع، تشکلهای سیاسی  واجتماعی، هیاتهای مذهبی، خبرنگاران رسانههای گروهی و کلیهی دستاندرکاران انتخابات اعم از هیاتهای نظارت، اجرایی، بازرسی، قضایی، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی وانتظامی، شوراها ودهیاران،  بهخاطر زمینهسازی برای مشارکت حداکثری و حسن برگزاری انتخابات قدردانی کنم.

بیشک فعالیت کلیهی کاندیداهای محترم و همکاران ستادیشان که تنور انتخابات را گرم نگهداشته وموجب مشارکت حداکثری شدند، قابل تکریم و ستایش است واینجانب آمادگی دارم از تجارب و نظرات این عزیزان در پیشبرد برنامههای توسعهی شهرستان استفاده کنم.

با سپاس فراوان از مردم هوشمند و نیک اندیش بابلی که مرا نمایندهی شایستگیهای خود در مجلس شورای اسلامی قرار دادهاند؛ انشاءالله بتوانیم با همراهی همهی علاقهمندان و دلسوزان پیشرفت وتوسعهی شهرستان بابل، درکنار برادر فاضل و ارزشمندم جناب حجت اسلام والمسلمین حاج آقا ناصری، امانت دار رای مردم وخدمتگزار شایستهی بابلیهای سرافراز باشیم.

پیشاپیش بهار دل انگیز و نوروز باستانی را به همگان شادباش گفته و برای همهی مردم، سلامت و توفیق در تمامی امور زندگی  آرزومندم

ارادتمند شما

حسین نیاز آذری؛ منتخب مردم شریف شهرستان بابل در مجلس نهم


Portal Administration 5.395508E-02 ITShomal.com