پنجشنبه 30 شهريور 1396

سیاست های راهبردی دولت ومجلس باید در راستای رشد جوانان باشد

حسین نیازآذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های راهبردی دولت و مجلس باید در راستای رشد جوانان جامعه باشد.

'حسین نیازآذری'  هرگونه سرمایه گذاری برای نسل جوان در زمینه های سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، آینده كشور را تضمین می كند.

وی ادامه داد: جوانان یكی از مهمترین سرمایه های انسانی هر جامعه محسوب می شوند.

نیازآذری بابیان این مطلب كه جوانان نسل بالنده ایران اسلامی را تشكیل می دهند؛ افزود: برهمین اساس جهت گیری ها، سیاست ها و برنامه های راهبری برای كشور باید به توانمند سازی جوانان، پرورش استعدادها، رشد فضایل اخلاقی و معنوی، علمی و تندرستی آنان معطوف باشد.

'نیازآذری' بیان كرد: در سال های اخیر جوانان این مرزو بوم با تلاش در عرصه های علمی به فناوری های نو دست یافتند و برعزت، افتخار و سرافرازی ایران اسلامی در جهان افزودند.

وی با اشاره به لزوم برخورداری جوانان از خودباوری و اعتماد بنفس به منظور جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی ؛ افزود : مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت نقش جوانان در جامعه ، تلاش خواهد كرد تا با وضع قوانین لازم، زمینه های رشد و تعالی جوانان را در جامعه فراهم كند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: دستگاههای اجرایی مرتبط بویژه مراكز دانشگاهی، سازمان های مرتبط با جوانان می بایست به نیازهای آموزشی، رفاهی و معنوی جوانان پاسخ داده و زمینه های لازم برای حل مشكلات این قشر پویای جامعه را فراهم كنند. ایرنا


Portal Administration 0.0546875 ITShomal.com