جمعه 31 شهريور 1396

معادن مازندران نیازمند توچه عمیق مسئولان هستند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: معادن مازندران نیازمند توجه جدی و عمیق مسئولان استان هستند.

حسین نیاز آذری در جلسه مشترک با انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران  با اشاره به اینکه بقا و حیات مازندران به اقلیم آن بستگی تام و تمام دارد ، گفت: باید تعامل شایسته بین اشتغال و تولید و حفظ و صیانت از این منابع خدادادی ایجاد شود و اجازه برداشت درست با ترمیم اقلیم استان در صورت لزوم وجود داشته باشد.

وی کار صنعتی و معدنی را سخت و طاقت فرسا خواند و اظهار داشت: فعالیت تولیدی در شرایط کنونی عشق و ایثار می خواهد و بواقع می توان گفت که معدنکاری کاری دشوار محسوب می شود.

نیازآذری تصریح کرد: مازندران دارای چالشهای متعددی در حوزه صنعت و معدن بوده و متأسفانه نتوانستیم تاکنون در این عرصه و بخش کشاورزی شرایط بهینه را مهیا کنیم.

Portal Administration 7.006836E-02 ITShomal.com