شنبه 01 مهر 1396

بنابه دعوت نماینده بابل وزیر جهاد کشاورزی به مازندران سفر می کند

حاج حسین نیاز آذری نماینده  مردم بابل و عضو کمیسیون  کشاورزی ، آب و منابع طبیعی  طی خبری اعلام کرد : دکتر صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی  به منظوربررسی مشکلات  و توانمندی های بخش کشاورزی پنجه شنبه چهارم آبان به شهرستان بابل سفر می کند. شایان ذکر است  پنج شنبه هفته پیش نیز اعضای کمیسیون  کشاورزی ، آب و منابع طبیعی  مجلس شورای اسلامی به استان مازندران سفر نمودند. بازدید از چند پروژه وابسته به بخش کشاورزی و دیدار با تشکل ها و فعالان بخش کشاورزی در برنامه سفر وزیر قرار دارد.

Portal Administration 0.0703125 ITShomal.com