شنبه 01 مهر 1396

کشاورزی و دامپروری با ثبات ترین بخش اقتصادی کشور است

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی کشاورزی و دامپروری را با ثبات ترین بخش اقتصادی در کشور دانست.

ˈحسین نیازآذریˈ در حاشیه مراسم بهره برداری از طرح برق رسانی به چاه های کشاورزی روستاهای شانه تراش و پیترودپی بخش بندپی غربی بابل بیان داشت: فعالیت در حوزه کشاورزی و دامپروری ، خودکفایی در کشور را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه تقویت زیرساختار بخش کشاورزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد؛ افزود: باید بدانیم که بی توجهی به بخش کشاورزی مشکلات فراوانی را در زمینه اقتصادی به وجود می آورد.

نیاز آذری اظهارداشت: دهه فجر فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای انقلاب و نظام است و پیگیری امور مختلف مربوط به مردم می تواند ما را به اهداف نظام برساند.

طرح برق رسانی چا های کشاورزی روستاهای شانه تراش و پیترودپی بخش بندپی غربی بابل با اعتبار 35 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

Portal Administration 0.0625 ITShomal.com