جمعه 31 شهريور 1396

کشاورزان مازندرانی بیمه خواهند شد

خبر خوش عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

حسین نیازآذری عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از بیمه گسترده کشاورزان مازندرانی خبر داد.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اهمیت نقش بیمه در رفاه و معیشت پایدار کشاورزان ابراز امیدواری نمود با بیمه شدن کشاورزان چرخه تولید ملی در بخش کشاورزی تقویت و پایدار شود.
نماینده مردم بابل در خانه ملت در همین زمینه تاکید کرد کشاورزان نقش بسزایی در خود کفایی و تولید ملی دارند و با این اقدام ارزشمند و زیر بنایی دغدغه های رفاهی کشاورزان برطرف شده و انشالله کشاورزان زحمت کش مازندرانی جهاد گونه در سال حماسه اقتصادی مشارکت جدی می نمایند.
عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در همین زمینه افزود: سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه محدودیتی در این خصوص ندارد و کشاورزانی که دارای حداقل یک هکتار زمین کشاورزی باشند با معرفی از سوی ادارات جهاد کشاورزی به سازمان تامین اجتماعی بیمه خواهند شد و گفت : این بیمه ارزان قیمت بوده و هفت تا ده درصد بیمه را کشاورزان پرداخت میکنند و مابقی را دولت تقبل می نماید.
عضو کمسیون تلفیق بودجه 92 با تاکید بر این که شغل اکثر روستایان استان مازندران کشاورزی می باشد و اکثر آنها فاقد پوشش بیمه ای ارزان قیمت هستند این اقدام اساسی موجب تثبیت مشاغل کشاورزی و حضور روستایان در عرصه تولید و عدم تغییر کاربری زمینه های کشاورزی میگردد.

Portal Administration 6.396484E-02 ITShomal.com