شنبه 01 مهر 1396

حضور حجتی در وزارت جهاد، سبب توسعه فعالیت های کشاورزی خواهد شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور ˈ محمود حجتی ˈ در وزارت جهاد کشاورزی، سبب توسعه فعالیت های کشاورزی کشور خواهد شد،با توجه به اینکه طرح ها و پیشنهادات وزیر پیشنهادی برای جهاد کشاورزی آرای مثبت اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس را کسب کرده است، به احتمال قوی حجتی رای اعتماد نمایندگان را به دست خواهد آورد.

ˈ حسین نیازآذری : با توجه به اینکه طرح ها و پیشنهادات وزیر پیشنهادی برای جهاد کشاورزی آرای مثبت اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس را کسب کرده است، به احتمال قوی حجتی رای اعتماد نمایندگان را به دست خواهد آورد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حجتی علاوه بر این که دو دوره وزیر جهاد کشاورزی بود و سابقه فعالیت در وزارت جهادکشاورزی را داشته است، از تجربه بسیار خوبی در زمینه کشاورزی برخوردار است و بر این اساس سبب پیشرفت و توسعه فعالیت های کشاورزی می شود.

وی افزود: حجتی از توان خوبی در عرصه کار و خدمت برخوردار است و بعد از مدت ها در کمیسیون کشاورزی طرح و برنامه های خوبی ارائه داده است و با توجه به نقش و جایگاه کشاورزی در امنیت غذایی و توسعه ملی، نیاز است وزارتخانه از ظرفیت خوبی برخوردار شود.

نیاز آذری بیان داشت: با توجه به شناختی که در دوران خدمتم در جهاد کشاورزی از حجتی دارم، مطمئن هستم شرایط بسیار خوبی را در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی در روزهای گذشته در کمیسیون کشاورزی مجلس حضور یافت و طرح ها و برنامه های خود را ارائه داد که پیش بینی می شود با کسب اکثریت آرای نمایندگان مجلس وزیر جهادکشاورزی شود.
Portal Administration 0.0390625 ITShomal.com