جمعه 31 شهريور 1396

قوه قضائیه باید ساختمان شیشه ای وزارت جهاد کشاورزی را بازگرداند

ساختمان مذكور به اشتباه از سوي دولت قبلي به قوه قضاييه واگذار شده، لذا دولت موظف است اين ساختمان را به‌ وزارتخانه بازگرداند/پراكنده بودن بخش‌هاي اين وزارتخانه موجب سردرگمي كشاورزان و مراجعان خواهد شد.

حسين نيازآذري نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با ايلنا درخصوص بازگشت ساختمان شيشه‌اي به مجموعه وزارت جهاد كشاورزي گفت: ساختمان مذكور به اشتباه از سوي دولت قبلي به قوه قضاييه واگذار شده، لذا دولت موظف است اين ساختمان را به‌ وزارتخانه بازگرداند.

اين عضو كميسيون كشاورزي افزود: در حال حاضر دولت در حال پيگيري براي بازگرداندن اين ساختمان به‌وزارت جهاد كشاورزي است تا اين مجموعه كه سمبل كشاورزي كشور است به‌صورت منسجم‌تري به ارائه خدمات بپردازد، چراكه پراكنده بودن بخش‌هاي اين وزارتخانه موجب سردرگمي كشاورزان و مراجعان خواهد شد. نيازآذري درخصوص قانون انتزاع نيز اظهار داشت: وزارت جهادكشاورزي بايد تمامي وظايف مربوط به حوزه خود يعني واردات، صادرات، تنظيم بازار و قيمت گذاري را انجام دهد. 

Portal Administration 3.588867E-02 ITShomal.com