سه شنبه 04 مهر 1396

همزمان با هفته پژوهش و فناوری نماینده بابل در دفترش مرکزپژوهش و توسعه دایر کرد

احیای شهرتاریخی بارفروش از طریق اقتصاد دانش بنیان ، بررسی راهکارهای سرمایه گذاری خیرخواهانه در شهر نیک اندیشان ، بررسی توسعه فضای کسب کار در شهرستان بابل، فراهم سازی زمینه مشارکت نخبگان در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها و کمک به دستگاه های اجرایی شهرستان از اهداف راه اندازی مرکز پژوهش و توسعه دفتر ارتباط مردمی نیازآذری است.

حسین نیازآذری نماینده مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در آخرین روز هفته پژوهش و فناوری در دفترش مرکزپژوهش و توسعه دایر کرد

عضو کمیسیون ، کشاورزی، آب و منابع طبیعی  مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه  مرکز پژوهش و توسعه  دفترش  استفاده سازمان یافته از توانمندی و اندیشه صاحب نظران و پژوهشگران در امر قانونگذاری و نظارت برای  اجرای قانون  و همچنین  تعمیق مشارکت آنها در امر توسعه شهرستان  را هدف ایجاد این مرکز اعلام کرد .

نیازاذری در آیین افتتاحیه این مرکز که با حضور جمع کثیری از دانشگاهیان ، فرهیختگان ، کارآفرینان و خیران بابلی در داشگاه صنعتی نوشیروانی  این شهرستان برگزار شد افزود استفاده از خرد جمعی و لزوم اخذ مشاوره از کنشگران توسعه ایجاب می کند  امور نمایندگی مردم در مجلس با همپایی و مشارکت دائمی خود مردم همراه باشد.

نماینده مردم بابل در خانه ملت با اشاره به اهمیت  یافته های پژوهشی در کاربست روندهای قانونگذاری خاطرنشان ساخت هرگونه تصمیمی که پیوست پژوهشی و مطالعاتی داشته باشد از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود و پژوهش مقوم قانونگذاری است.

حسین نیازآذری در این مراسم تاکید کرد بدون مشارکت صاحب نظران و پژوهشگران نمی توان  به توسعه دست یافت و اساسا توسعه فرآیندی دانش بنیان است و با نگاه سنتی  توسعه دست نیافتنی خواهد بود.

احیای شهرتاریخی بارفروش از طریق اقتصاد دانش بنیان ، بررسی راهکارهای سرمایه گذاری خیرخواهانه در شهر نیک اندیشان ، بررسی توسعه فضای کسب کار در شهرستان بایل ،فراهم سازی زمینه مشارکت نخبگان در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها و کمک به دستگاه های اجرایی شهرستان از دیگر اهداف راه اندازی مرکز پژوهش و توسعه دفتر ارتباط مردمی  حسین نیازآذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی می باشد .

شایان ذکر است این مرکز دارای شورای پژوهشی ، کارگروه هایی متناظر با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه می باشد.

Portal Administration 0.0703125 ITShomal.com