پنجشنبه 30 شهريور 1396

تذکر نماینده بابل به وزیر نفت درباره قطع شدن گاز خانگی

نماینده بابل براساس اصل سوم و بند 9 قانون اساسی درباره قطع شدن گازخانگی به وزیر نفت تذکر داد.

حسین نیازآذری در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، درباره قطع شدن گاز خانگی به وزیر نفت تذکر داد.

نماینده مردم بابل گفت: مجلس در حال رسیدگی به بودجه کل کشور برای عمران و آبادی و ایجاد زیرساخت‌های اصلی کشور، توسعه متوازن و رفع تبعیض‌ها است.

وی ادامه داد: وزارت نفت، تنها وزارتخانه‌ای است که بیشترین اعتبار را در اختیار دارد اما با وجود پیگیری‌های مکرر نمایندگان و قول مساعد مدیران وزارت نفت، امروز شاهد قطع شدن گاز در سطح شهرستان 500 هزار نفری بابل هستیم و انتظار داریم به لحاظ سرمای شدید و برای نجات جان مردم، چاره‌ای اندیشیده شود.

نیازآذری خاطرنشان کرد: در این‌باره نامه‌ای هم به وزیر نفت نوشتم تا موضوع را پیگیری کند.

به گزارش فارس، مفاد اصل سوم و بند 9 قانون اساسی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید دارد.

Portal Administration 0.0703125 ITShomal.com