شنبه 01 مهر 1396

تذکر مشترک نیازآذری و ناصری به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی

نمایندگان مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس جمهور بر ضرورت بازنگری در افراد هدف و نحوه توزیع و قرار دادن برنج داخلی در سبد کالا تاکید نمودند .

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده بابل ، حسین نیاز آذری و حجت الاسلام علی اکبر ناصری نمایندگان مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس جمهور بر ضرورت بازنگری در افراد هدف و نحوه توزیع و قرار دادن برنج داخلی در سبد کالا تاکید نمودند . همچنین دو نماینده بابل طی تذکری دیگری به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برف سنگین در مازندران به ویژه در غرب و مرکز توجه به این مناطق را جهت رسیدگی به خسارات وارده به کشاورزان و دامپروان و اعزام کارشناسان و اقدام عاجل در پرداخت خسارات مطالبه نمودند .

Portal Administration 5.859375E-02 ITShomal.com