جمعه 31 شهريور 1396

علت اصلی قحطی گاز در مازندران چیست؟

به دلیل آنکه بخشی از گاز مازندران از طریق ترکمنستان تغذیه می شود درمواقع سرما و بحران ، قیمت ها از سوی آن کشور افزایش می یابد و این موضوع مشکلات زیادی را برای مازندران به وجود می آورد.

ˈ حسین نیازآذری ˈ با بیان اینکه مازندران با کمبود گاز طبیعی مواجه نیست؛ افزود: علت همه مشکلات پیش آمده در زمان بحران و افت فشار و قطعی گاز، نبود زیرساخت های لازم و خطوط تغذیه مناسب است. وی گفت: متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از گاز مازندران از طریق ترکمنستان تغذیه می شود درمواقع سرما و بحران ، قیمت ها از سوی آن کشور افزایش می یابد و این موضوع مشکلات زیادی را برای مازندران به وجود می آورد. نیازآذری با اشاره به بحران سرما در سال 1386 در مازندران و بروز مشکلات زیاد اظهار داشت: تا زمانی که زیرساخت گاز در مازندران فراهم نشود معضل سرما ، افت فشار و قطعی گاز ممکن است در سال های آینده نیز تکرار شود. وی افزود : فراهم کردن زیرساخت گاز در مازندران آغاز شده است ولی برای تسهیل در روند احداث و بهره برداری سریع تر ، نیازمند اعتبارات ویژه است.

Portal Administration 5.981445E-02 ITShomal.com