پنجشنبه 30 شهريور 1396

افتتاح مركز بانك اعضا و آزمايشگاه كشت سلولهاي بالغ و جنيني هاشمي

طي مراسمی و با حضور مهندس نياز آذري(نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي)،مهندس ملائي(معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان بابل)و جمعی از مدیران شهرستانی  مركز بانك اعضا و آزمايشگاه تخصصي كشت سلولهاي بالغ و جنيني هاشمي در اميركلاافتتاح شد .

Portal Administration 0.0703125 ITShomal.com