پنجشنبه 30 شهريور 1396

حضور نیازآذری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

نشست مسئولین و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی با حسین نیاز آذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عباسی رییس شورای شهر بابل در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی مرحوم نوشیروانی بابل، نشست مسئولین دانشگاه صنعتی نوشیروانی  با حسین نیاز آذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عباسی رییس شورای شهر بابل در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار گردید.
در این نشست، نخست دکتر جواد واثقی امیری سرپرست دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم و قدردانی از توجه نماینده محترم به موضوع دانشگاه به بیان قابلیت‌های علمی و پژوهشی، دستاوردها و افتخارات دانشگاه پرداخت و سپس پاره ای از ضرورت ها و نیازهای دانشگاه شامل: ضرورت برقراری ارتباط بیشتر با صنعت، پیش بینی فضایی به مساحت حداقل 200 هکتار برای احداث پردیس دانشگاه، احداث یک مجموعه ورزشی کامل با توجه به افزایش جمعیت دانشجویی و همکاری جهت دریافت اعتبارات استانی دانشکده برق و همچنین همکاری جهت تخصیص 100 درصد بودجه دانشگاه در سال 93 را مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با کمک نماینده محترم این موضوعات هر چه زودتر محقق گردد.
سپس حسین نیاز آذری نماینده مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک انتصاب دکتر جواد واثقی امیری به ریاست دانشگاه با ابراز خرسندی از پیشرفت ها و دستاوردهای دانشگاه، آمادگی کامل خود را جهت اجرایی نمودن برنامه های فوق اعلام نمودند.

 

 

 

 

  

Portal Administration 0.0625 ITShomal.com