شنبه 01 مهر 1396

دیدار عضو مجمع نمایندگان استان با ریاست دانشگاه مازندران

حسين نيازآذري نماينده بابل در مجلس شوراي اسلامي و عضو مجمع نمايندگان استان مازندران با دكتر اصغري آقمشهدي ديدار و گفتگو كرد.
    به گزارش روابط عمومي دانشگاه مازندران در اين ديدار كه در دفتر رئيس دانشگاه مازندران برگزار شد دو طرف راه هاي ارتقاء كمي و كيفي دانشگاه ونيز تعامل مجمع نمايندگان استان و دانشگاه را بررسي نمودند.

در اين ديدار صميمانه كه رئیس دفتر مجمع نمايندگان استان نيز حضور داشت ، نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي بر ایفای نقش بي بديل دانشگاه مازندران به عنوان قطب علمي و فرهنگي در توسعه استان و بهره مندی هرچه بیشتر از توانمندی اعضاي هيات علمي دانشگاه مازندران در پيشرفت استان تاكيد كرد و گفت : مجمع نمايندگان استان مازندران در مجلس شوراي اسلامي از دانشگاهيان و به خصوص اعضاي هيات علمي دانشگاه ، انتظار همكاري دو جانبه و تجزيه و تحليل مسائل و نيز تبيين جايگاه دانشگاهيان در توسعه استان را دارد و آماده دريافت پيشنهادات سازنده استادان و فرهيختگان دانشگاه است.

وي تصريح كرد : دانشگاه مازندران نقش تعيين كننده و غير قابل كتماني در توسعه و پيشرفت استان دارد و بايد در راستاي اين نقش آفريني ، گام هاي بلندتري برداشته شود و به اين دانشگاه به عنوان موتور محركه ترقي استان نگاه كرد.

در اين ديدار دكتر اصغري آقمشهدي بر استفاده از توانمندي هاي موجود دانشگاه براي رفع نيازها و توسعه علمي و فرهنگي استان تاكيد كرد و اظهار داشت : با توجه به نياز استان بايد در جهت تحقق اهداف علمي و فرهنگي متناسب با شان ومنزلت استان گام هاي محكمتري برداشته شود.

  وي تصريح كرد : دانشگاه مازندران در طليعه جديد مديريتي ،آمادگي هدفمند و همه جانبه خود را براي افزايش ارتباط دانشگاه با نمايندگان و مسئولين اجرايي استان اعلام مي كند.
Portal Administration 6.640625E-02 ITShomal.com