جمعه 31 شهريور 1396

تصويري / تجليل از مهندس جعفر نژاد قمي، ناشر برگزيده كشور به همت دفتر نماینده بابل

مهندس عين الله جعفر نژاد قمي كه اهل بابل و محقق، مولف و ناشر علوم رايانه است در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران امسال به عنوان ناشر ويژه برگزيده شد. اين ناشر برجسته تاكنون 100 اثر تاليفي، تحقيقي و ترجمه اي در رشته هاي مختلف علوم رايانه اي دارد .


تصويري / تجليل از مهندس جعفر نژاد قمي، ناشر برگزيده كشور با حضور استاندار
تصويري / تجليل از مهندس جعفر نژاد قمي، ناشر برگزيده كشور با حضور استاندار
تصويري / تجليل از مهندس جعفر نژاد قمي، ناشر برگزيده كشور با حضور استاندار
تصويري / تجليل از مهندس جعفر نژاد قمي، ناشر برگزيده كشور با حضور استاندار
تصويري / تجليل از مهندس جعفر نژاد قمي، ناشر برگزيده كشور با حضور استاندار
تصويري / تجليل از مهندس جعفر نژاد قمي، ناشر برگزيده كشور با حضور استاندار
تصويري / تجليل از مهندس جعفر نژاد قمي، ناشر برگزيده كشور با حضور استاندار
تصويري / تجليل از مهندس جعفر نژاد قمي، ناشر برگزيده كشور با حضور استاندار
تصويري / تجليل از مهندس جعفر نژاد قمي، ناشر برگزيده كشور با حضور استاندار
Portal Administration 0.0859375 ITShomal.com