جمعه 06 مرداد 1396

سالروز قيام 15 خرداد تسليت باد

نيمه خرداد، يادآور آغاز قيام ملتي مومن و انقلابي است كه با لبيك گفتن به رهبري فرزانه و صديق از سلاله پاك پيامبر(ص)، «بيداري اسلامي» را نويد دادند و الگوي ايستادگي در برابر رژيم هاي طاغوتي وابسته به اجانب را براي ملت هاي مستضعف جهان، ترسيم كردند.

Portal Administration 5.078125E-02 ITShomal.com