شنبه 01 مهر 1396

بازدید و پرسش و پاسخ نیازآذری با اساتید مرکز تربیت معلم بابل

حسین نیاز آذری نماینده مردم شریف شهرستان بابل عصر شنبه مورخه 07/04/93 در مرکز آموزش عالی شهید رجایی حضور به هم رساندند، و ایشان پس از بازدید از ساختمان آموزش شهید صیادی و ساختمان خوابگاه دانشجویی شهید علامه زاده، در جلسه ای که با حضور مدرسان و همکاران مرکز در اتاق کنفرانس ساختمان برگزار گردید، ضمن سپاس از زحمات مدرسان و کارکنان، دانشگاه فرهنگیان را زیر ساخت اصلی تحول و توسعه در جامعه دانست که باید به ارتقا و رشد همه جانبه و لازم برسد. دانشگاه فرهنگیان دبیرستان نیست.

 

حسین نیاز آذری نماینده محترم مردم شریف شهرستان بابل

دانشگاه فرهنگیان را باید زیر ساخت اصلی تحول و توسعه در جامعه دانست. که باید به ارتقا و رشد همه جانبه و لازم برسد.

 

باید دانشگاه مستقل باقی بماند و همه دستگاه های اداری شهرستان لازم است از این دانشگاه نوپا که مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری است حمایت نمایند. وی در پایان پرسش و پاسخ مدرسان و استادان مرکز قول داد که جهت ارتقای کمی و کیفی مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل هم تلاش استانی و هم تلاش شهرستانی داشته باشد. از مسئولین دانشگاه خواسته است با توجه به امکانات و شرایط موجود این مرکز را کمافی السابق مورد حمایت خویش قرار دهند.

 

حسین نیاز آذری نماینده محترم مردم شریف شهرستان بابل

دانشگاه فرهنگیان را باید زیر ساخت اصلی تحول و توسعه در جامعه دانست. که باید به ارتقا و رشد همه جانبه و لازم برسد.

 

Portal Administration 0.0625 ITShomal.com