جمعه 31 شهريور 1396

حضور نماینده بابل درآموزشکده فنی دختران بابل

به گزارش روابط عمومی آموزشکده ، روز دوشنبه مورخه 09/04/93 جلسه ای تحت عنوان مجمع خیرین با حضور نماینده مردم شهرستان بابل حاج حسین نیاز آذری به همراه رئیس ورزش جوانان ، مدیر عامل مجمع خیرین شهرستان بابل و خیر محترم آقای ابراهیم پور در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل تشکیل گردید .
در این نشست ابتدا ریاست آموزشکده به بیان مسائل مربوط به آموزشکده وپروژه عمرانی در دست اقدام پرداختند ، سپس نماینده محترم شهرستان درباره موضوعات مطرح شده ارائه طریق فرمودند .
در این جلسه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل نیز جهت همکاری و تجهیز آموزشکده به امکانات ورزشی قول مساعد دادند .
Portal Administration 0.0625 ITShomal.com