پنجشنبه 30 شهريور 1396

مطالبه نیاز از وزیر جهاد / ایجاد شهرک کشاورزی در بابل

برادر گرامی جناب آقای دکتر حجتی

وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سلام و احترام ؛

همانگونه که مستحضرید کشاورزی مزیت و اولویت اول اقتصاد، اشتغال و توسعه استان مازندران است . استان مازندران با کشت 72نوع محصول ، تولید چند محصول استراتژیک و استقرار صدها واحد تولیدی ، تجاری و صنایع جانبی مرتبط با بخش کشاورزی دارای جایگاه متمایزی در تولید و اقتصاد کشور می باشد . از این رو حفظ ، تقویت و توسعه بخش کشاورزی نیاز مبرم به حمایت و توجه همه جانبه نهادها و مراجع تصمیم ساز و اجرایی کشوری دارد .

اگر چه میل به صنعتی شدن استان مازندران فراوان است اما این رویکرد باید معطوف به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی باشد . ازطرفی با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم برقراری امنیت پایدار غذایی ، اعمال اقتصاد مقاومتی و بسط کارآفرینی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی تقویت کننده بخش کشاورزی بوده وبه توسعه این حوزه می انجامد. بطور قطع استقرار صنایع مذکور افزایش تولید محصولات و میل به گسترش کسب و کار در این حوزه را نیز بدنبال دارد .

ازدیگرسو فقدان صنایع مرتبط موجب رکود و تضعیف بخش کشاورزی مازندران گردیده و اقتصاد این بخش را ناکارآمد و کم بازده نموده که تبدیل اراضی در همین راستا اتفاق  افتاده است . از این رو انتظار می رود دستور اکید صادر فرمائید در قالب سیاستی اولویت دار و رویکردی جامع وفق ماده 194 قانون برنامه پنجم از طریق ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی با استقرار صنایع تبدیلی و تکملیی مرتبط با بخش کشاورزی در حوزه انتخابیه اینجانب در دستور کار وزارت متبوع قرار گیرد لذا انتظار موکلانم این است مشوق ها و تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران فراهم گردد . بی تردید تجاری سازی محصولات کشاورزی مستلزم فن آوری ، بسته بندی و صادراتی کردن آنها میباشد تا زنجیره تولید تا فروش تکمیل گردد.

  موجب امتنان خواهد بود اینجانب  را از روند ها و اقدامات بعدی مطلع فرمایند.

 

حسین نیازآذری

 

رونوشت :

- استاندار محترم مازندران جهت استحضار وصدور اوامر مقتضی .

- برادر گرامی جناب آقای مهندس سجادی مدیر عامل محترم شرکت شهرک های کشاورزی جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی وفق ماده 194 قانون برنامه پنجم.

 - رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران جهت اطلاع و اتخاذ سیاست ها و مشوق های لازم برای اهتمام به این بخش .

- معاون محترم استاندار و  فرماندار ویژه شهرستان بابل جهت اطلاع و اتخاذ سیاست ها و مشوق های لازم برای اهتمام به این بخش .

-  ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران جهت اطلاع و اتخاذ سیاست ها و مشوق های لازم برای اهتمام به این بخش .

-مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران جهت استحضار و  اتخاذ سیاست ها و مشوق های لازم برای اهتمام به این بخش .

- مدیر محترم جهاد کشاورزی بابل جهت اطلاع و اتخاذ تمهیدات لازم برای تهیه بسته اجرایی طرح مذکور.

Portal Administration 0.0546875 ITShomal.com