جمعه 31 شهريور 1396

برگزاری جلسه هم اندیشی رؤسای دانشگاه های بابل با حاج حسین نیازآذری

با توجه به نقش ارزنده و بی بدیل دانشگاه و آموزش در توسعه ی کشور و اهمیت جامعه ی علم و عالم و لزوم ارتباط همه جانبه با نهاد ها و گروه های مؤثر در توسعه ی کشور نشست رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی های شهرستان بابل با حضور مهندس حسین نیازآذری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار گردید.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر و قدردانی از حضور شرکت کنندگان گفت: دانشگاه ها یک ظرفیت عظیم و یک پشتوانه مستحکم برای مهندسی فرهنگی در جامعه اند.
ایشان افزودند: خط مقدم اجرای منویات مقام معظم رهبری برای برون رفت از شرایط و تنگنا ها دانشگاهیان هستند؛ چه قشر دانشجو که افرادی پر نشاط، محقق و پژوهشگرند و چه قشر استاد که در نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه ای دارند.
 مهندس نیازآذری گفت: در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی دانشگاه پیشتاز همه‌ی تحولات در عرصه های مختلف و پشتیبان مردم برای برنامه های محتلف بود و برای حفظ این پشتیبانی ها باید به تقویت دانشگاه ها بپردازیم.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: عامل رشد و توسعه هر کشور نیروی انسانی کارآمد است و نیروی انسانی کارآمد را دانشگاه با کیفیت تربیت می کند و ما نیاز به یک همگرایی و هم صدایی در بخش توسعه و پیشرفت داریم.

Portal Administration 0.0703125 ITShomal.com