جمعه 31 شهريور 1396

بازدید نمایندگان از پروژه های عمرانی شهرستان

روز شنبه نمایندگان بابل به همراه علی نبیان - معاون عمرانی استاندار مازندران- به همراه نوروزی -مدیر کل راه و شهرسازی استان- ،  فرماندار، امام جمعه، شهردار و رئیس شورای شهر بابل از پروژه ملی کنار گذر جنوبی بابل بازدید کردند.

مسئولان استانی و شهرستانی ابتدا از پروژه پل جدید محمدحسن خان بازدید و مشکلات آن را بررسی کردند.

در این بازدید 3 ساعته که از کل پروژه های عمرانی شهرستان، از جمله پروژه ملی کنارگذر جنوبی به عمل آمد، معاون عمرانی استاندار با کارفرمایان بخش های مختلف این پروژه ملی گفت و گو کرد.

بازدید پایانی نیز از کمربندی شرقی جدید بابل بود.

این بازدید حاشیه ای نیز به همراه داشت و این که در راه برگشت، خودروی مدل بالای یکی از مسئولان استانی به علت بلندی تپه شنی بر روی آن متوقف شد که مجبور به بکسل آن شدند!

Portal Administration 0.0703125 ITShomal.com