پنجشنبه 30 شهريور 1396

پس از پیگیری های فراوان/شعبه سوم تامین اجتماعی شهرستان بابل افتتاح شد

در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به جامعه هدف و محرومین و پس از پیگیری های مجدانه نماینده بابل سومین شعبه تامین اجتماعی در بابل با مفک شدن از شعبه یک کارش را آغاز کرده است.

با حضور سید تقی نوربخش ،مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور، شعبه سه تامین اجتماعی شهرستان بابل (که مربوط به امور بخش های بندپی شرقی، غربی و گتاب می باشد)آغاز به کار کرد.

این شعبه از این پس بیمه شدگان مناطق بندپی شرقی و غربی ، جاده قدیم بابل به آمل و بخش گتاب را زیر پوشش قرار می دهد.

 

 

Portal Administration 0.0625 ITShomal.com