جمعه 31 شهريور 1396

تذکر نیازآذری به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص دامداران

نیازآذری نماینده بابل در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توجه جدی به تامین خوراک دام و طیور و خرید تضمینی شیر از دامداران در راستای حمایت از تولید داخلی تاکید کرد.
Portal Administration 6.591797E-02 ITShomal.com