جمعه 31 شهريور 1396

تذکر نیازآذری به وزیر بهداشت

نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی امروز (چهارشنبه) خود به وزیر بهداشت، توجه جدی به ارتقای سطح بهداشت و درمان شهرستان را خواستار شد.

نیازآذری در این تذکر کتبی ضمن مطالبه نظارت بیشتر بر عملکرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، توجه جدی به مطالبات مردم در جهت ارتقای سطح بهداشت و درمان شهرستان را خواستار شد.

Portal Administration 4.589844E-02 ITShomal.com