سه شنبه 04 مهر 1396

بازدید نیازآذری از ساختمان جدید شیرینی سرای بابل/ شیرینی سرای بابل یک برند ممتاز برای شهرستان است

حاج حسین نیازآذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی به اتفاق مسئولین اتاق اصناف و ادارات ازقسمت های مختلف  ساختمان در دست ساخت شیرنی سرای بابل بازدید کردند .

در این بازدید  حاج حسین لعلی – حاج حبیب اله مرندی – حاج مهدی پور حسین فوکلایی اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف و روسای ادارا ت دارایی – کار – تامین اجتماعی – کار آفرینان – اعضای شورای شهر ؛ نماینده بابل را همراهی نمودند. 

درادامه این بازدید پس از ارائه گزارشی از روند ساخت ساختمان جدید شیرنی سرا بابل توسط آقای ودیعیان – حاج حسین نیازآذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای ودیعیان گفت : شیرنی سرای بابل یک برند ممتاز برای شهرستان بابل واستان مازندران است بنده به اتفاق مسئولین اتاق اصناف و ادارات شهرستان بابل خواستیم از نزدیک از زحمات شما عزیزان در ساخت ساختمان جدید و زیبا تشکر کنیم .

نماینده مردم بابل در  مجلس در ادامه به مردم شهرستان بابل اینگونه نوید داد وگفت : انشااله در سالجاری پروژه های مثمرثمری برای توسعه شهرستان بابل  به اجرا در می آید و مردم شریف این شهرستان آثار وثمرات آن را خواهند دید.

Portal Administration 3.515625E-02 ITShomal.com