0

با حضور مرتضی رئیسی – معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش و حسین نیازآذری نماینده مردم بابل از پروژه های مناطق محروم بازدید بعمل آورده شد و مبلغ یک میلیارد تومان جهت تجهیز مدارس در این مناطق اختصاص داده شد. 

حضور در جمع معلمان بندپی شرقی و غربی و تجلیل و کلنگ زنی مدرسه مطهری در فیروزجاه بابل برنامه های بعدی نیازآذری و رئیسی در سفر به شهرستان بابل بود.

KH (1) copy KH (2) copy KH (4) copy KH (6) copy KH (8) copy KH (9) copy KH (11) copy KH (12) copy KH (14) copy KH (16) copy KH (17) copy KH (18) copy KH (19) copy KH (20) copy KH (21) copy KH copy ZZZ  ZZZ (2) ZZZ (3) ZZZ (4)