جمعه 31 شهريور 1396

تذکر نماینده بابل به وزیر صنعت

تذکر نماینده بابل به وزیر صنعت در پایان جلسه علنی توسط عضو هیات رییسه قرائت شد.

در این تذکر نیازآذری نماینده بابل به نعمت زاده وزیر صنعت، بر لزوم پیگیری وضعیت معدن زغال سنگ کلیران بابل تاکید نمود.

Portal Administration 0.0703125 ITShomal.com