جمعه 31 شهريور 1396

لزوم ورود فوری رئیس جمهور به موضوع خرید توافقی برنج

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از دولت خواست همچون سال گذشته در خرید توافقی برنج اقدام کند.

حسین نیازآذری طی گفتگویی با بیان اینکه کشاورزی و تولید برنج حرکت در مسیراقتصاد مقاومتی است، بر اتخاذ تمهیدات عاجل برای تنظیم بازار و خرید توافقی توسط دولت تاکید کرد.  

عضو مجمع نمایندگان مازندران در این زمینه تاکید کرد: هزینه های بالای تولید، گرانی نهاده های کشاورزی، نگرانی از واردات، نزدیکی سررسید وام های کشاورزی و تحریک واسطه ها، برنج کاران شمالی را با نگرانی مواجه ساخته و اگر دولت چتر حمایتی خود را گسترش ندهد کشاورزان ضربه خواهند خورد.

نیازآذری دراین زمینه تصریح کرد تذکرات و مکاتبات لازم انجام شد و امیدواریم به زودی خرید توافقی برنج آغاز شود.

نماینده بابل موضوع برنج را در اقتصاد، معیشت و وجوه روحی روانی خانوارهای شمالی چنان با اهمیت دانست و گفت: شخص رئیس جمهور در این زمینه ورود فوری داشته باشد.

نماینده بابل تاخیر دولت در خرید توافقی را نادیده گرفتن تلاش های کشاورزان دانست و بر حمایت دولت تاکید کرد.

مازندران با داشتن بیش از ۲۱۰ هزار هکتار شالیزار سالانه ۴۰ درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند.

Portal Administration 6.420898E-02 ITShomal.com