سه شنبه 04 مهر 1396

بابل مدیون خیرین است

تکریم نماینده بابل از محمد اسمائیل فاطری خیرنیک اندیش بابلی و بازدید از یکی از بزرگترین مجتمع های آموزشی خیرسازکشور
 
بابل مدیون خیرین است
 

تکریم نماینده بابل از محمد اسمائیل فاطری خیرنیک اندیش بابلی و بازدید از یکی از بزرگترین مجتمع های آموزشی خیرسازکشور


حسین نیازآذری نماینده بابل درمجلس شورای اسلامی دربازدیدیکی از بزرگترین و مدرن ترین مجتمع های آموزشی خیرسازکشور گفت بابل مدیون نیک اندیشی خیرین است.
نماینده بابل اقدام خیرخواهانه آقای محمد اسمائیل فاطری در ساخت مدرن ترین مجتمع آموزشی در بهترین نقطه این شهرستان راگامی ایثارگرانه و ارزشمند خواندوابراز امیدواری کرد مسوولین استانی و شهرستانی همکاری همه جانبه برای ساخت این پروژه در موعد مقرر را داشته باشند.
درادامه مدیرکل نوسازی مدارس استان،رییس شورای اسلامی شهر،سرپرست شهرداری بابل،مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز،مدیرآموزش و پرورش بابل و عوامل فنی و اجرایی پروژه گزارش روند عملیات اجرایی این طرح خیرسازرا ارائه نمودند.
در پایان این بازدید به پیشنهاد نماینده بابل مقرر گردید خیابان جنب مجتمع آموزشی به نام محمد اسمائیل فاطری نام گزاری شود که با استقبال رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بابل مواجه گردید .


مشخصات پروژه


عنوان پروژه : مجتمع آموزشی فاطری
مساحت کل زمین14068مترمربع
مساحت زمین اهدایی باکاربری آموزشی6204مترمربع
مساحت اهدای زمین کانون بازنشستگان فرهنگی180مترمربع
مساحت تعریض جهت خیابان35مترس5341متربع که امروزبانامگذری بلواربه نام ایشان مصوب گردید
مساحت کل مجتمع آموزشی که درمدت 3سال متعهدشدندبصورت خیری می سازند 5640مترمربع
مساحت طبقه همکف2733مترمربع
مساخت طبقه اول1540مترمربع
مساحت طبقه دوم1307مترمربع
مساحت خرپشته60 مترمربع
کل هزینه متعهدشده جهت انجام 3ملیاردتومان
وتاسقف12میلیارد برآورد پروژه می باشد


آلبوم تصاویر (تکریم نماینده بابل از مهندس فاطری خیرنیک اندیش بابلی و بازدید ازیکی ازبزرگترین مجتمع آموزشی خیرسازکشور)

 

 

کانال اطلاع رسانی حاج حسین نیاز آذری:@hosseinniazazari
Portal Administration 7.421875E-02 ITShomal.com