شنبه 31 تير 1396

افتتاح آب شرب روستای خردونکلا باحضور نماینده و آبفای روستایی وشهری

 افتتاح  آب شرب روستای خردونکلا  باحضور نماینده وآبفای روستایی وشهری

 

کانال اطلاع رسانی حاج حسین نیاز آذری:@hosseinniazazari
Portal Administration 6.835938E-02 ITShomal.com