پنجشنبه 05 مرداد 1396

جذب ده میلیارد ریال اعتبار برای آب و پانصد تن قیر برای آسفالت روستاها

جذب ده میلیارد ریال اعتبار برای آب و پانصد تن قیر برای آسفالت روستاها در دیدار امروز نیاز آذری نماینده بابل با معاونین وزیر نیرو و راه و شهر سازی

 

کانال اطلاع رسانی حاج حسین نیاز آذری:@hosseinniazazari
Portal Administration 6.640625E-02 ITShomal.com