شنبه 01 مهر 1396

بررسی روندهای توسعه مرکزملی تحقیقات گاودشت شهرستان بابل با حضورمعاونین پارلمانی، سازمان تحقیقات و امور اراضی وزارت جهادکشاورزی

بررسی روندهای توسعه مرکزملی تحقیقات گاودشت شهرستان بابل با حضورمعاونین پارلمانی، سازمان تحقیقات و امور اراضی وزارت جهادکشاورزی
صبح  امروز-پنج شنبه -مقارن با هفته پژوهش و فناوری و باپیگیری و درخواست حسین نیازآذری نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی وباهدف ارتقا ساختاری و توسعه فعالیت مرکز ملی تحقیقات دام و کشاورزی گاودشت شهرستان بابل موردبازدید و ارزیابی قرارگرفت.
دراین نشست و بازدید مشکلات و برنامه توسعه این مرکز مهم ملی و تحقیقاتی  مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
حسین نیازآذری نماینده بابل و عضو کمیسیون کشاورزی  مجلس شورای اسلامی با اشاره اهمیت و نقش پژوهش در افزایش کارایی و بهره وری محصولات کشاورزی تصریح کرد در راستای اقتصاد دانش بنیان واقتصاد مقاومتی  باید ازطرح های پژوهشی در تولیدات کشاورزی بهره جست. طرح کاهش سموم و افزایش امنیت بهداشتی ،افزایش کشت ارگانیک،تولیدبذرهای هیبریدی و اصلاح شده و افزایش سطح برداشت از اولویت های پیش رو در طرح خوداتکایی برنج خواهد بود.
شایان ذکراست مرکزملی تحقیقاتی گاودشت با چهارصدهکتارمساحت در بخش بندپی غربی بابل مستقرمی باشد.
Portal Administration 5.859375E-02 ITShomal.com