جمعه 31 شهريور 1396

تلاش بابلی ها برای آینده مطلوب اقتصادی

تلاش بابلی ها برای آینده مطلوب اقتصادی

 

درحالی که دولت جمهوری اسلامی با حمایت رهبری،مجلس ، رسانه ها و اقشارمختلف مردم روزهای حساسی را در صحنه بین الملل می گذارند و همه این تدابیر برای بهبود وضیعت اقتصادی و معیشت مردم انجام می شود و در عرصه داخلی طبق تقویم انتخابات هیات های اجرایی انتخابات شهرستان تشکیل گردید اما مقارن با رویدادی پژوهش محور بابلی های ترقی خواه دست به ابتکارو اقدام هوشمندانه زدند. بابلی ها که به داشتن شم اقتصادی و تجاری مشهورند همایشی با عنوان "بابل1400" را در25آذر -روز پژوهش - در بنیاد علمی حریری - نهادی خیرساز-با حضور مدیران و کارشناسان اقتصادی، تجارو کارآفرینان برگزار کردند تا بخوبی دوران پساتحریم را مدیریت نمایند. سخنرانی علمی و آینده گرایانه دکتر پارسا رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با عنوان آمایش سرزمین وبرنامه ششم توسعه هوشمندی دیگربابلی های آینده نگر بود چرا که رییس خوش بیان و مجرب دستگاه برنامه ریزی استان پیام های معناداری را به فعالان اقتصادی داد و انگیزه های بابل گرایی را در آنان برانگیخت و برنقش بخش خصوصی در توسعه پایدارتاکید کرد. در نشست 25آذر بنیاد علمی حریری بابل نماینده با برنامه این شهرستان طرح اقتصاد نوظهور را گام زیرکانه بابلی ها درسال های منتهی به 1400مطرح کرد. نیازآذری که در بین نمایندگان مازندران به نماینده ای دانش بنیان اشتهاردارد هفته پژوهش را فرصتی برای حرکت آفرینی و آینده گرایی تبدیل کرد . درادامه میزگرد تخصصی بابل 1400را دکترفریدون صادقی پژوهشگر و فعال حوزه کارآفرینی با حضور مرمر فیروزپور نائب رییس شورای اسلامی شهر ، محمدصادق رمضان پور رییس انجمن صنفی کارآفرینان و کارفرمایان صنایع و استاد نبی زاده مدرس ، کارگزار وکارشناس ارشد بورس و بازارسرمایه مدیریت کرد. در جریان میزگرد اعضای پنل با تشکر از ابتکارمرکز پژوهش و توسعه دفتر حاج حسین نیازآذری نماینده بابل خواستار تشکیل ستادسرمایه گزاری، آموزش فرهنگ سهامداری، پیگیری مرکز تجاری بین المللی و حمایت از تولیدگران شدند. درپایان این میزگرد تجار و فعالان اقتصادی بابل آمادگی خود را برای مشارکت در برنامه آینده گرایانه اعلام کردند.

 

آلبوم تصاویر (تلاش بابلی ها برای آینده مطلوب اقتصادی)

Portal Administration 0.09375 ITShomal.com