جمعه 31 شهريور 1396

ولایت فقیه سفینه نجات انقلاب اسلامی است

حسین نیازآذری  نماینده بابل درمجلس شورای  ولایت فقیه را سفینه نجات انقلاب اسلامی دانست

ولایت فقیه سفینه نجات انقلاب اسلامی است


 نماینده بابل درمجلس شورای  ولایت فقیه را سفینه نجات انقلاب اسلامی دانست
حسین نیازآذری عضو مجمع نمایندگان مازندران  در جمع کارکنان دانشگاه های بابل  با اشاره به این مطلب انتخابات مجلس خبرگان را بسیار حائز اهمیت خواند و گفت مردم ما با پیروی از ولایت فقیه راه امام را تداوم خواهند بخشید. نیازآذری افزود: درزمان تردیدها و فتنه ها باید راهبری  و منویات رهبری چراغ راه ما باشد و معیار و مبنا نظر ولایت فقیه فصل الخطاب قرار گیرد وگرنه جامعه دجار انحراف خواهد شد.
دبیراسبق مجمع نمایندگان مازندران ولایت مداری را جلوه ای از مجاهدت فرزندان انقلاب اسلامی خواند و اهمیت آنرا در مقطع کنونی همطراز با جهاد برشمرد و خاطرنشان کرد مابرای حفظ ولایت جانی ناقابل داریم.
نماینده بابل با تاکید بر رقابت سالم در انتخابات مجلس شور و نشاط سیاسی را بهار سیاست ورزی عنوان کردو از گفت اولویت در انتخابات مشارکت حداکثری ، انتخاب هوشمندانه و رقابت اخلاق مدارانه است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس  رقابت سالم را از لوازم انتخابات حداکثری برشمرد و گفت:خوشبختانه بانظارت دقیق شورای نگهبان سلامت انتخابات در کشور نهادینه شده است.

Portal Administration 6.103516E-02 ITShomal.com