سه شنبه 04 مهر 1396

توسعه تجارت الویت اول اقتصادی بابل است

توسعه تجارت الویت اول اقتصادی بابل است

 

فرمانداری بابل ستاد سرمایه گذاری راجدی بگیرد
حسین نیازآذری نماینده بابل درجمع گروهی از تجارگفت :  شهرستان بابل به عنوان بزرگترین شهرستان استان مازندران یکی از مراکز مهم اقتصادی و تجاری شمال کشور محسوب می شودو سابقه و دیرینه تجاری این شهرستان در اسناد و آثار تاریخی مشهود و مستند است چه آنکه بارفروش بارانداز و محل مبادلات تجاری با کشورهای مختلفی در سده های گذشته بوده است و رونق اقتصادی و پیشنیه تجارت و کسب کار، این شهرستان را به یکی از مناطق مهم بازرگانی پهنه بزرگی از کشور مبدل نموده است
نماینده بابل افزود:  تمامی بانک ها، موسسات مالی، اعتباری، بیمه ای و عمده واحدهای تولیدی و تجاری معتبر کشور در این شهرستان شعبه و نمایندگی ممتاز دارند وگردش مالی فعالیت های اقتصادی دربابل از برخیراستان ها هم بیشتراست.
نیازآذری تاکید کرد:با عنایت به مزیت های تجاری و اقتصادی شهرستان بابل پیگیری این شهرستان برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، راه اندازی گمرک و گسترش پایانه های کالا و خدمات و  گسترش مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر، بهره برداری از ظرفیت اقتصادی و تزانزیتی راه آهن بین المللی شرق دریای خزر و پیرو پیگیری های مستمر و مکرر به عنوان مطالبه بحق تجار و فعالین اقتصادی حوزه انتخابیه پس از 84سال تجارتخانه بابل احیا شد
وی خاطر نشان ساخت 10 دیماه 1394 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بابل  افتتاح شد و این مهم منجر به تحول ساختاری، اداری، تسهیلاتی و انگیزشی فضای کسب و کار تجار و فعالین اقتصادی منطقه خواهد شد.  نماینده بابل این رخداد مهم اقتصادی را گامی ساختاری در جهت بهبود فضای کسب و کار دانست و در همین راستا از فرمانداری خواست  ایجاد ستاد سرمایه گذاری شهرستان را جدی بگیرد.
نیازآذری ابرازامیدواری کردبابل در شرایط پسا تحریم مستعد اقتصادی نوظهوردر شمال کشورگردد و همه دستگاه های اجرایی ، شوراها و بانک ها به کمک تجار، کارآفرینان و سرمایه گذاران بیایند

Portal Administration 0.046875 ITShomal.com