پنجشنبه 30 شهريور 1396

سه نماینده مازنی همگرای با دولت خواستارتقویت مراودات بازرگانی باکشورهای دریای خزرشدند

سه نماینده مازنی همگرای با دولت خواستارتقویت مراودات بازرگانی باکشورهای دریای خزرشدند


حسین نیازآذری،سیدهادی حسینی و قاسم احمدی لاشکی سه نماینده مازنی که به مثلث شمالی حامی دولت درپارلمان اشتهاردارندطبق ماده 208آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تذکری کتبی به هیات رییسه مجلس نوشتند و براساس آن از آقای دکترروحانی رییس جمهوری خواستند برای تقویت مراوادات بازرگانی ازجمله صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای حاشیه دریای خزر بازارچه هایی با هدف تقویت حوزه بازرگانی ، اشتغال و تولید ملی راه اندازی شود.
سیدهادی حسینی نماینده شهرستان های قائمشهر،سوادکوه ، جویبارو سیمرغ و طراح این پیشنهادازاینکه محصولات وتولیدات کشاورزان مازندرانی روی دستشان می ماندیا واردات و قاچاق تجارت داخلی را باچالش مواجه ساخته است  چنین تذکری را به اتفاق دوهمکارهمسوی خود انشا کرده است.
این سه نماینده معتقدنداگر دولت برای صادرات محصولات کشاورزی به بازار300میلیونی کشورهای  حاشیه دریای خزر تمهیدات ویژه ای اتخاذ نماید به اشتغال، تجارت و اقتصاد استان مازندران در بخش های مختلف کمک شایانی خواهدشد.
هیات رییسه مجلس مطالبه این سه نماینده را به رییس جمهور ابلاغ نموده و خواستار پاسخگویی دکتر روحانی شده است.

Portal Administration 0.0625 ITShomal.com